LS - DEPO apply online MKD
Ве молиме изберете го посакуваниот начин на учење.
Ве молиме изберете помеѓу индивидуални или групни часови
Ве молиме изберете јазик кој сакате да го учите.
Изберете некоја од опциите доколку имате потреба од некој од понудените курсеви.
Ве молиме изберете соодветен курс во зависност од вашата возраст.
Ве молиме изберете една од опциите доколку сте возрасен.
Ве молиме внесете го вашиот телефонски број.
Ве молиме пополнете го ова поле за да ве контактираме преку email.
TS DEPO Form Job ENG
NAME
NAME
First
Last
Please fill in the source language
Please fill in the source language
Confirm if you need a proofreading
Please select the purpose of the translation
Please enter your phone number
Please fill this field if you prefer to be contacted via email
TS - DEPO Form languages swipe ENG
NAME
NAME
First
Last
Please fill in the name of the company you are representing
Please fill in the source language
Please fill in the source language
Confirm if you need a proofreading
Please select the purpose of the translation
Please enter your phone number
Please fill this field if you prefer to be contacted via email
LS - DEPO form Chatter ENG
Please select your preferred method of learning
Please select your course according to your age
Please select the language you are applying to learn
Choose this if you need special focused course
Please enter your phone number
Please fill this field if you prefer to be contacted via email
LS - DEPO form online tests ENG
Please select the language you are applying for testing.
Choose this if you need special focused course
Please enter your phone number
Please fill this field if you prefer to be contacted via email